Firma eCarla Karolina Koziol-Sycz nieodpłatnie przyjmuje zużyte baterie.

Osoby chcące skorzystać z tej możliwości prosimy o odesłanie baterii na adres:

eCarla Karolina Koziol-Sycz

ul. Prof.L. Chmaja 4

35-021 Rzeszów

z dopiskiem

"Zwrot zużytych baterii"

Koszt wysyłki ponosi nadawca.

Istnieje możliwość oddania zużytych baterii w siedzibie firmy.